หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ สมัครสมาชิกเพื่อใช้งานระบบ

ลงชื่อเข้าใช้ สมัครสมาชิก

วิธีใช้งานระบบ

หน้าหลักวิธีใช้งานระบบ

วิธีใช้งานระบบ

วิดีโอการใช้งานระบบ
วิธีการใช้งานระบบ
1)  เลือกหลักสูตรได้จากหน้าแรก หรือหน้าหลักสูตรทั้งหมด
2)  เมื่อผู้ใช้คลิกเลือกหลักสูตรก็จะแสดงหน้ารายละเอียดหลักสูตร
3)  ผู้ใช้จำเป็นจะต้องลงชื่อเข้าใช้ระบบก่อน ระบบจึงจะอนุญาตให้ผู้ใช้ลงทะเบียนหลักสูตรได้
4)  เมื่อผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้สามารถเลือกลงทะเบียนหลักสูตรได้
5)  เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ระบบก็จะพาไปยังหน้าหลักสูตร
6)  หน้าหลักสูตรผู้ใช้สามารถเลือกเรียนได้แต่ละหน่วย แล้วแต่ละหน่วยจะมีแบบทดสอบท้ายหน่วย 5 ข้อ
7)  เมื่อผู้ใช้เลือกหน่วย ระบบก็จะพาผู้ใช้ไปยังหน้าหน่วยซึ่งประกอบด้วยหัวข้อและเนื้อหา
8)  เมื่อผู้ใช้เรียนจากหัวข้อและเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้จะต้องเลือกเมนูทำแบบทดสอบ
9)  เมื่อผู้ใช้เลือกเมนูทำแบบทดสอบ หน้าแบบทดสอบจะแสดงขึ้นมา
10)  เมื่อผู้ใช้ทำแบบทดสอบเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้จะต้องติ๊กยืนยัน ถึงจะสามารถคลิกปุ่มส่งคำตอบได้
11)  หลังจากนั้นระบบจะทำการตรวจสอบ และคำนวนคะแนนให้
      -  ถ้าผู้ใช้ทำถูก 3 ข้อขึ้นไป ระบบก็จะแสดงข้อความว่า “ขอแสดงความยินดี คุณผ่านแบบทดสอบ”
      -  ถ้าผู้ใช้ทำผิด 3 ข้อขึ้นไป ระบบก็จะแสดงข้อความว่า “ขอแสดงความเสียใจ คุณไม่ผ่านแบบทดสอบ”
12)  เสร็จสิ้น ผู้ใช้สามารถกดปุ่มกลับไปยังหน้าหลักสูตร หรือสู่หน้าหลักได้เลย