หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ สมัครสมาชิกเพื่อใช้งานระบบ

ลงชื่อเข้าใช้ สมัครสมาชิก

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

หน้าหลักบทความทั้งหมดเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕
04 พฤษภาคม 2565ข่าวประชาสัมพันธ์ADMIN DBT / PANITHATYAI
04 พฤษภาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ADMIN DBT / PANITHATYAI

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕
"เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
--------------------------------------------
เปิดสอน ปวช. ปวส. ปวส.พิเศษ และ ปวส.ทวิภาคี
✅ การบัญชี ✅ การตลาด ✅ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
✅ ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ,จีน) ✅ การโรงแรม
✅ การท่องเที่ยว ✅ ภาษาต่างประเทศธุรกิจ
✅ การจัดการโลจิสติกส์ ✅ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
--------------------------------------------


⚡⚡⚡ จำนวนการเข้าชม 127 ครั้ง ⚡⚡⚡
Share this :

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ล่าสุด)