หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ สมัครสมาชิกเพื่อใช้งานระบบ

ลงชื่อเข้าใช้ สมัครสมาชิก

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง การเรียนการสอนด้วยระบบ On-Line

หน้าหลักบทความทั้งหมดประกาศวิทยาลัย เรื่อง การเรียนการสอนด้วยระบบ On-Line
ประกาศวิทยาลัย เรื่อง การเรียนการสอนด้วยระบบ On-Line
04 ธันวาคม 2564มาตรการป้องกัน Covid 19ADMIN DBT / PANITHATYAI
04 ธันวาคม 2564
มาตรการป้องกัน Covid 19
ADMIN DBT / PANITHATYAI

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
เรื่อง การเรียนการสอนด้วยระบบ On-Line

          ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ ในพื้นที่ของจังหวัดสงขลา ยังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องจึงส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา อีกทั้งเพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) วิทยาลัยฯ จึงขอแจ้งกำหนดการดังนี้

          ๑.  วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอนด้วยระบบ On-Line ตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง วิทยาลัยฯ จะแจ้งให้ทราบตามลำดับต่อไป
          ๒.  ในกรณีที่นักเรียน นักศึกษา ไม่มีความพร้อมในด้านอุปกรณ์การเรียน On-Line ที่บ้าน สามารถขอใช้สถานที่และอุปกรณ์ของวิทยาลัยฯ ได้ โดยแจ้งความประสงค์ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา

ประกาศ ณ วันที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔

ว่าที่ร้อยตรี  จรินทร์  ธรรมรักษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่

#dbtlearning #ห้องเรียนสะอาด #บรรยากาศร่ม #ห้องเรียนสะอาด #บรรยากาศร่มรื่น #เด็กพานิช #สมัครเรียนหาดใหญ่ #เรียนต่อไหนดี #ปวช #ปวส #พานิชหาดใหญ่ #เด็กพานิด #สาวพานิด #สายอาชีพ #อาชีวะ #คนพันธ์อาร์ #เด็กสายอาชีพ #วิทยาลัย #วิทยาลัยเอกชน #Panitclub #สมัครเรียนปี65 #รับสมัครทุกวัน #สมัครเรียน #วิทลัย

⚡⚡⚡ จำนวนการเข้าชม 164 ครั้ง ⚡⚡⚡
Share this :

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ล่าสุด)